Flowstate

Video

  • flowstate

El flow state és un estat mental aconseguit per una persona quan està completament immersa en una activitat, i està en una concentració màxima. El flow state és un estat totalment centrat en la motivació. Spot video (Storytelling) creat per el ciclista Marc Alonso. Pre-producció, Producció, Post-producció.