Actualitzat: 24/04/22

Avís legal

 1. 01. OBJECTE
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.creavisio.com, del qual és titular Crea visió SL. (en endavant, Creavisio). La navegació pel lloc web de Creavisio li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de Creavisio, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts en el lloc web. L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant de Creavisio o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogues causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i Creavisio pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 1. 02. IDENTIFICACIÓ
Creavisio, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que: La seva denominació social és: Crea visió SL. El seu NRT : L705495N El seu Registre de comerç : 916856M El seu domicili social és a: Carrer Major 19, Baixos, AD200 ENCAMP - Principat d’Andorra
 1. 03. COMUNICACIONS
Us podeu comunicar  amb nosaltres à través del nostre telefon +376 823195 o bé per email a: info@creavisio.com Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i creavisio es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.
 1. 04. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a creavisio i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de creavisio i a no emprar-los per, entre d’altres:
 1. a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de creavisio o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals creavisio presta els seus serveis.
 3. c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de creavisio o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 4. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de creavisio o de tercers.
 5. e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a Creavisio, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de creavisio o dels seus clients, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Creavisio i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de creavisio dels seus continguts o serveis. Creavisio no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.
4.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. Creavisio exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
 1. a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, creavisio no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, creavisio declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Creavisio no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. creavisio no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.
4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a creavisio identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.
4.3. PUBLICACIONS La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.
 1. 05. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació andorrana vigent.  

Política de protecció de dades de clients

INFORMACIÓ BÀSICA RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament CREA VISIO, SL
Finalitat del tractament Alta de Clients Resolució de consultes Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals 
Concursos i promocions Recepció de CV
Legitimació del tractament El tractament de les seves dades pot estar basat en l'execució d'un contracte; consentiment; interès legítim, i/o una obligació legal.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte als col·laboradors i entitats de Creavisio necessàries per a dur a terme la prestació del servei.
Drets Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat. 
Informació addicional Pot consultar informació detallada sobre la protecció de les seves dades, a continuació.
        INFORMACIÓ DETALLADA DE PROTECCIÓ DE DADES  
 1. 01. Identitat i dades de contacte
  De conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals andorrana (“LQPD”), del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (en endavant, el “RGPD”) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”):    
Responsables del Tractament CREAVISIO, SL
NRT / NIF L-705495-N
Domicili social C/Major 19 - Baixos AD200 Encamp
   
02. Compliment de la normativa aplicable
  CREAVISIO, com a responsable del tractament de les seves dades personals ha adequat la Web a la LQPD, la LOPDGDD i al RGPD. Així mateix, ha posat en pràctica totes aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.   La transmissió de dades per part de l’usuari que accedeix i navega pel lloc web de CREAVISIO (en endavant, “l’Usuari”), es realitza de manera voluntària i sent aquest informat de forma prèvia al tractament de l’ús i les finalitats del tractament.  
 1. 03. Tractament de dades personals
  3.1. Recollida i tractament de dades personals En facilitar-nos les seves dades a través de la Web (formulari en línia) o off-line o per qualsevol altre mitjà, l'Usuari garanteix que aquestes són veritables, exactes, completes i actualitzades, responsabilitzant-se de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.   En cas que faciliti a CREAVISIO dades de tercers, l'Usuari ha de comptar amb el consentiment dels mateixos i comprometre's a traslladar-los la informació continguda en aquesta Política, eximint CREAVISIO de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, CREAVISIO  podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.   3.2. Finalitats del tractament Les finalitats dels tractaments que realitza CREAVISIO  de les dades personals de l'Usuari s’estableixen a continuació:  
Tractament de les dades Finalitat del tractament Responsable del tractament Base legal Període de conservació
Prestació del servei d’informació i contacte a través de la Web Respondre a consultes sol.licitades a través del formulari de la nostra Web. Per aquest motiu, és necessària la cessió de dades a CREAVISIO  amb la finalitat de dur a terme les gestions administratives relacionades amb la sol.licitut d’informació. CREAVISIO Execució d’un contracte; obligació legal i interès legítim per a la cessió. 6 anys des de l’execució del contracte.
Servei d’administració Gestionar els programes de comptabilitat respecte als serveis adquirits i l’emissió de factures. CREAVISIO Execució del contracte 6 anys des de l’execució del contracte.
Servei postvenda Atenció de les consultes, reclamacions i sol·licituds relacionades amb la prestació del servei. CREAVISIO Execució d’un contracte 6 anys des de l’execució del contracte.
Alta de Clients Registre de l’Usuari a la nostra base de dades de clients per portar a terme la prestació del servei, incloent l’enviament de comunicacions relacionades amb el mateix o amb altres serveis. CREAVISIO Consentiment de l’interessat i/o execució del contracte Revocació del consentiment de l’interessat; 
Resolució de consultes Donar resposta a les peticions i consultes plantejades a través dels formularis de la Web. CREAVISIO Consentiment de l’interessat Revocació del consentiment de l’interessat; 
Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals. Enviament de comunicacions comercials personalitzades sobre els productes i serveis de CREAVISIO. CREAVISIO Consentiment de l’interessat, interès legítim i/o execució del contracte Revocació del consentiment de l’interessat
 
Concursos i promocions Realització de concursos i promocions a través de les xarxes socials i la web. CREAVISIO Consentiment de l'usuari 5 anys des de la resolució de la campanya
Recepció de CV Realitzar una valoració dels currículums rebuts a través del correu electrònic i de la web per a les actuals i/o futures ofertes laborals. CREAVISIO Consentiment de l'usuari 5 anys des de la recepció del CV
  3.3. Comunicacions comercials personalitzades CREAVISIO pot portar a terme decisions automatitzades, incloent l’elaboració de perfils, dels Usuaris per l’enviament de comunicacions de caràcter comercial i/o promocional personalitzades sobre les activitats, serveis, promocions, publicitat, noticies, newsletter, i demés informació sobre els productes i serveis de CREAVISIO a través de correu electrònic. Aquest tractament es portarà a terme utilitzant les dades proporcionades pel mateix Usuari, així com les dades obtingudes del seu historial de compres.   Les bases legitimadores d’aquests tractaments són:    
 • El consentiment explícit de l’interessat, per aquelles comunicacions comercials que l’interessat hagi autoritzat expressament. En cas de no consentir, no se li podran enviar comunicacions comercials ajustades als seus interessos d’acord amb l’article 25.2.c) LQPD;
 
 • L’interès legítim de CREAVISIO a continuar enviant comunicacions comercials personalitzades a aquells Usuaris que, al seu moment, no va ser possible l’enregistrament de l’obtenció del consentiment exprés i que no hagin tramitat la seva baixa abans de l’entrada en vigor del RGPD i la LQPD. Aquests interessats tenen expectatives raonables en tant CREAVISIO continuï tractant les seves dades com ho venia fent amb anterioritat, especialment, tenint en compte que no han sol·licitat la baixa de les comunicacions comercials personalitzades en cap moment i, a més, CREAVISIO els ha informat de l’actualització de la present Política mitjançant un recordatori a la seva adreça de correu electrònic. En qualsevol moment, els Usuaris poden donar-se de baixa a través dels enllaços incorporats a les comunicacions comercials personalitzades o enviant un correu electrònic a info@creaviso.com.
    3.4. Categoria de dades personals Tenint en compte les finalitats esmentades anteriorment, CREAVISIO recull i tracta les següents categories de dades de l’Usuari:    
 1. Dades identificatives: Nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic i número de telèfon.
 
 1. Dades curriculars: CV, formació i dades acadèmiques, dades d'ocupació laboral.
 
 1. També, a través de les cookies recollim determinada informació vinculada a la navegació de l'Usuari. 
  Respecte a les consultes realitzades mitjançant els formularis als quals es permeti explicar breument el motiu de la consulta, tingui en compte que allí no poden respondre's consultes personals, excepte les estrictament establertes per la legislació vigent. En cap circumstància l'Usuari comunicarà dades de categories especials (com, per exemple, dades de salut, religió, etc.). En cas de fer-ho, l'Usuari eximeix de total responsabilitat a CREAVISIO. En cas que es remetin consultes o continguts inadequats, CREAVISIO procedirà a la seva eliminació.  
 1. 04. Cessió i tractament de les dades per part de tercers
En funció de les finalitats per a les quals van ser recollides les dades personals, aquestes podran ser tractades per:    
 • Personal autoritzat de CREAVISIO o els seus representants actuant en nom de CREAVISIO subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.
 
 • Tercers proveïdors de serveis externs que CREAVISIO contracti i que tinguin la condició d’encarregat del tractament, com ara, servidors d’allotjaments, manteniment de suport a bases de dades, programari i aplicacions i consultoria en màrqueting. Tot això només després d’implementar les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de la normativa de protecció de dades.
 
 • Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos els Jutjats i Tribunals quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
  Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi al control societari, transferència substancial d’actius, reorganització o liquidació de CREAVISIO, llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada a la Web a una o més parts rellevants.  
 1. 05. Transferència internacional de dades
Únicament realitzem transferències internacionals dintre de la Unió Europea a països que garanteixen un nivell de protecció adequat. No obstant, en cas que sigui necessari realitzar altres transferències internacionals de dades, s’adoptaran les garanties adequades exigibles per la normativa per a garantir la seguretat de les dades.  
 1. 06. Mesures de seguretat
CREAVISIO adopta els nivells de seguretat requerits per la LQPD, LOPDGDD i el RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment per la seva activitat. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé CREAVISIO posa tots els seus mitjans al vostre abast per evitar aquest tipus d’actuacions.  
 1. 07. Drets dels interessats i el seu exercici
De conformitat amb la LQPD i el RGPD, els Usuaris poden exercir els següents drets:    
 • Dret d’accés: L’Usuari podrà preguntar a CREAVISIO i està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir a aquestes.
 
 • Dret de rectificació: L’Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes o incompletes.
 
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades: Quan l’Usuari exerceixi aquest dret, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s’integren al seu perfil, es donaran de baixa i romandran bloquejats fins que finalitzi el període legal previst. Així mateix, en cas què l’Usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries CREAVISIO pugui prestar els serveis de la Web, CREAVISIO es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donant-li de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquesta.
 
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 
 • Dret a oposar-se al tractament: CREAVISIO deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius d’interès legítim imperiós o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.
 
 • Dret a revocar el consentiment donat en qualsevol moment.
 
 • Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades: Si considera que CREAVISIO està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot presentar la seva reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.
  Per exercir els seus drets davant CREAVISIO, pot utilitzar els models i formularis disponibles a la pàgina oficial de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad/drets)mitjançant comunicació per escrit al domicili social o a través de correu electrònic a l'adreça info@creavisio.com.  
 1. 08. Consentiment de l’Usuari
L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat abans de facilitar les seves dades personals per les pràctiques descrites en aquesta declaració quan la base legitimadora del tractament sigui el seu consentiment.   L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a CREAVISIO davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.  
 1. 09. Enviament de comunicacions
Si l'Usuari ho ha consentit o en base a l’interès legítim de CREAVISIO, tractarem les dades personals que ens hagi facilitat amb la finalitat d'enviar-li comunicacions comercials i/o promocionals personalitzades per mitjans electrònics, mitjançant correu electrònic sobre productes i serveis relacionats amb CREAVISIO.  Pot revocar el seu consentiment o oposar-se al tractament en qualsevol moment fent clic en l'enllaç proporcionat en cada newsletter o enviant un correu electrònic a  info@creavisio.com. Emmagatzemarem les seves dades durant el temps que estigui subscrit a les newsletters i butlletins de notícies corresponents. Després de donar-se de baixa, bloquejarem les seves dades en aquest context perquè no rebi més comunicacions comercials de la nostra part en el futur. Addicionalment, en cas de mantenir una relació contractual amb CREAVISIO, per exemple, amb la prestació dels nostres serveis, es podran enviar comunicacions relatives al seguiment del servei a través de correu electrònic relacionades amb l'execució del contracte. Aquestes comunicacions no tenen una finalitat comercial i el seu exclusiu objectiu és dur a terme la correcta prestació dels serveis que l'interessat hagi contractat.    
 1. 10. Canvis a la Política de Privacitat
Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en que es recullin aquestes dades.   L’Usuari podra consultar en qualsevol moment la Política de Privacitat actualitzada a la Web.   En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.  
 1. 11. Legislació aplicable
La privacitat de tota la informació facilitada, tant per l’Usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de la Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, aplicable a les entitats del CREAVISIO.  
 1. 12. Cookies
L’accés a la Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-li posteriorment com un Usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica sobre l’ús i operativitat de la Web.   Els Usuaris que no desitgin activar les cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin als seus dispositius, poden configurar el seu propi dispositiu a aquest efecte.