Skynoxe (Reig Capital)

Publicitat / Branding

  • Skynoxe
  • Skynoxe
  • Skynoxe
  • Skynoxe
  • Skynoxe

Projecte en curs...: Skynoxe pretén atraure projectes de valor en els camps de la salut i el benestar, l’educació, els serveis, el residencial i el comercial. Compta amb un solar d’una extensió de 2.15 hectàrees i ocupa una ubicació excepcional a Andorra. El planejament urbanístic ofereix sis parcel•les amb una edificabilitat d’uns 55.000m² i amb una inversió total prevista de més de €200M. Creavisió ha creat la imatge de marca de Skynoxe treballant en el naming i el branding. Actualment s'estan elaborant les presentacions en suport paper, el lloc web i molts més altres supports comunicacionals lligats al projecte.