Veolia

Web responsive

  • veolia
  • veolia

Veolia Eau és una multinacional Francesa, líder mundial en serveis per a col.lectivitats. La seva activitat principal és vetllar per la gestió dels serveis d'aigua i sanejament per compte de les institutions publiques i les empreses. Hem creat la web del producte "poteaux incendie" que servirà de suport comercial per vendre el servei. Es responsive. S'estant desenvolupant les webs dels altres productes.